Aktivní člen platformy

Tato platforma je prostředím pro efektivní spolupráci akademických institucí a komerčních firem zabývajícími se osvětou, systematickým vzděláváním, managementem, službami a technologiemi v oblasti bezpečnosti informací, kybernetické bezpečnosti a obrany.

Účastí v platformě kybernetické bezpečnosti KYBEZ se pro společnost ACS Office otevírají další integrovaná řešení, které může svým zákazníkům a partnerům nabízet.

Bezpečnost informací, včetně kybernetické bezpečnosti a povinností nařízení EÚ GDPR není jenom zákonná povinnost, ale existenční nutnost. V přiměřeném a efektivním rozsahu by ji měli vnímat a řešit nejenom organizace veřejné správy, firmy a jejich manažeři, ale i všechny domácnosti a jejich jednotliví členové. Každý z nás každodenně využívá informační technologie, zdroje a kanály, které již dnes jsou a do budoucna budou stále více ohroženy úmyslným či neúmyslným zneužíváním.

Jistě všichni vnímáme Internet všeho (IoE), Internet věcí (IoT), Smart Home, Smart Buildings, Smart Factories, Smart Cities, Smart Administration, „revoluční“ výzvy Průmysl 4.0 a eGovernment 4.0 jako neopominutelné etapy informační evoluce, které nelze řešit bez přiměřené bezpečnosti informací.

Společnost ACS Office to myslí s bezpečností informací opravdu vážně. Požadavek na bezpečnost se tak v našem pojetí stává i u běžných procesů, aplikací a systémů stejně důležitým jako je funkčnost, spolehlivost, cena či udržovatelnost. Dobře si uvědomujeme rizika informační bezpečnosti a dokážeme je řešit. Naší reakcí na informační bezpečnostní rizika je implementace organizačních, technických a procesních bezpečnostních opatření, které představují efektivní rámec pro řešení kybernetických bezpečnostních incidentů.

Portfolio řešení společnost ACS Office se tedy významným způsobem rozšířilo o nabídku řešení partnerů platformy kybernetické bezpečnosti KYBEZ, kteří jsou také připraveni Vám pomoci v oblasti bezpečnosti informací a plnění požadavků, které na Vás kybernetická bezpečnost a GDPR klade.