Log manager

hard-drive-1348507_1280

LOG manager

Systém pro uložení systémových a bezpečnostních logů

Centralizovaná správa logů

LOGmanager je systém pro centralizovanou správu eventů a logů z libovolných síťových aktivních prvků, bezpečnostních zařízení i operačních systémů a aplikačního software. Nástroje, které je založeny na novém typu databáze se škálovatelnou kapacitou a výkonným systémem prohledávání a prezentaci nalezených dat. Jeho podstatou je sběr všech relevantních eventů a logů organizace, jejich ukládání do centrálního zabezpečeného úložiště s předem definovanou retencí a možností prohledávat enormní množství dat v reálném čase. Výstupy prohledávaní jsou prezentovatovány v textové i grafické podobě s vysokou mírou interakce vzhledem k nalezeným datům.

Forenzní dataset

Systém umožňuje dlouhodobě ukládat data v nezpochybnitelné podobě pro potřeby shody s předpisy, požadavky pro forenzní analýzu a případné bezpečnostní audity.

Identifikace provozních problémů

Svým určením se však nejedná jen o systém pro bezpečnostní oddělení IT provozu firem. Velkým přínosem je i pro operační a provozní úseky, které mohou snadnou interakcí proti databázi událostí nalézt například podstatu nefunkčnosti systému, identifikovat možné závady a rychle dohledat události popisující příčinu konkrétního problému, ztráty dat nebo výpadku komunikace.