Znalecké posudky

business-idea-660083_1280

Znalecké posudky

Znalecký posudek je jeden z možných důkazů zejména v soudním, někdy i ve správním řízení, jehož účelem je získat informace, které jsou pro dané řízení podstatné a které závisí na odborných znalostech.

Soudní znalec

Vypracovává jej soudní znalec, zhodnocení je ale úkolem soudce nebo jiné osoby, která vede řízení. Znalci totiž nepřísluší provádět hodnocení důkazů a řešit právní otázky.

Obory Kybernetika a Ekonomika

Poskytujeme znalecké posudky ve smyslu Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 ve znění pozdějších předpisů, hlavně pro oblast kybernetické bezpečnosti a ICT.