CSaaS

abstract-1231877_1280

CSaaS

(Cyber Security as a Service) – Kybernetická bezpečnost jako sdílená služba poskytovaná smluvně odborným a kompetentním dodavatelem.

Outsourcing kybernetické bezpečnosti

Vyčlení kybernetické bezpečnosti, případně ICT služeb jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost je dělba práce, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k soustředění na hlavní činnosti firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti.

Přínosy CSaaS

Přínosem sdílené služby je dosažení vyšší odborné znalosti a dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a snížení celkových nákladů organizace na oblast kybernetické bezpečnosti.

Katalogové listy

Obsah a rozsah jednotlivých služeb je přesně specifikován a formulován prostřednictvím katalogových listů jednotlivých služeb, dle individuálních požadavků klienta.

SLA

Smluvní vztahy zajišťující poskytování sdílené služby mají jasně nastaveny metriky, parametry SLA a související sankce za jejich porušení.