Sdílený SOC

monitor-1054711_1280

Sdílené dohledové centrum – SOC

Efektivním řešením kybernetické bezpečnosti je forma sdíleného dohledového centra SOC, poskytujícího komplexní kybernetickou bezpečnost jako sdílenou službu CSaaS. Toto řešení nevyžaduje vysoké investice do infrastruktury, bezpečnostních technologií, nástrojů a opatření. Také není nutné investovat do špičkových odborníků.
Sdílená služba CSaaS zajistí nejširšímu spektru klientů snížit a eliminovat rizika spojená s kybernetickými hrozbami a
nastavit optimální model jejich ochrany.

SOC především:

  • Monitorovat klíčová aktiva a nastavit optimální model jejich ochrany.
  • Realizuje bezpečnostní dohled, který umožní identifikovat zranitelnost jejich IT infrastruktury.
  • Rozpoznat potenciální kybernetické hrozby na základě anomálií chování jednotlivých infrastrukturních prvků.
  • Zajišťuje komplexní nasazení bezpečnostních nástrojů a dohledových zařízení.
  • Průběžný reporting hrozeb, analýz a návrhů nápravných opatření.

Splňuje legislativu CR a EU

Toto řešení je velmi efektivní a klientům přináší úsporu a jistotu, že jejich aktiva jsou maximálním možné míře zabezpečena. SOC je řešení, které odpovídá potřebám zákona o kybernetické bezpečnosti závazného pro korporace a státní instituce pracující s citlivými daty a také legislativu EU.

Realita kybernetické bezpečnosti

Častou realitou je korporace a organizace, které často mívají nasazeny nástroje, vypracované postupy a bezpečnostní politiky a přesto účinnost ochrany proti hrozbám kybernetické kriminality jejich představy nenaplňuje. Důvody může být více a k těm nejčastějším patří například chybná analýza rizik, nesprávná architektura, špatná implementace, chybějící zdroje a know-how nebo i chybné časování nebo neschopnost kontrolovat a vymáhat tato bezpečnostní opatření.

Jaké můžou být škody

Dle aktuálních údajů způsobily v loňském roce kybernetické útoky evropským korporacím ztráty ve výši 62 miliard dolarů – a průměrný útok stojí firmu asi 1,2 procenta jejich příjmů.

Segment malého a středního podnikání

Dohledové centum není určeno jen pro velké korporace a organizace státní správy, vlastníci kritické a významné infrastruktury nebo společnosti se specifickými požadavky na bezpečnost informací, ale pro všechny organizace, včetně segmentu malého a středního podnikání, na které legislativa EU začíná kláds nemalé požadavky z oblasti kybernetické bezpečnosti a jejich vymahatelnot je zajišťována významnými sakcemi. Řešení SOC je škálovatelné dle požadavků a potřeb klienta. Lze implementovat celé řešení, nebo jen některou z částí, která je pro klienta kritická.