Hrozby

laptop-868816_1280

Hrozby kybernetické bezpečnosti

Dnešní cílené kybernetické útoky se radikálně změnily oproti útokům z minulosti. Rozsáhlé útoky byly nahrazeny útoky, které jsou komplexní a sofistikované. Používají pokročilé metody, jsou kvalitně a podrobně plánované, přesně cílené a hlavně trvalé. Rozsah těchto cílených útoků proti informačním a komunikačním technologiím přesahuje národní a přesouvá se do globálního měřítka.

Cílené sofistikované kybernetické útoky

V poslední době se objevují zprávy o cílených útocích stále častěji. Tyto útoky jsou cíleny na získání cenných osobních informací, nebo informací, které jsou charakteru duševního vlastnictví. Cílený útok se typicky skládá z několika škodlivých částí, které pracují zároveň tak, aby obešly bezpečnostní opatření napadené organizace. Po průniku do napadené organizace může následovat průzkum zdrojů informací. Následovat může i čekání na vhodný okamžik až bude útočník připraven udeřit, případně na vhodnou příležitost. Většinou také dochází k tomu, že útočník začne infikovat další koncové body. Závěrem pak dochází k odesílání dat mimo napadenou organizaci a předání dat kupci, který si cílený útok objednal. Citlivá data odcizená během takového útoku mohou napadenou organizaci dlouhodobě poškodit v krajním případě i způsobit její zánik.

Hlavní kybernetické hrozby

 1. Škodlivý kód (Malware)
 2. Útoky na webové bázi (Web based attacks)
 3. Útoky na webové aplikace (Web application attacks)
 4. Síť infikovaných počítačů (Botnets)
 5. Odepření služby (Denial of Service)
 6. Fyzická krádež / ztráta / poškození (Physical Theft / Loss / Damage)
 7. Interní hrozby zasvěcených (Insider threat)
 8. Rybaření (Phishing)
 9. Nevyžádaná pošta (Spam)
 10. Bezpečnostní díry (Exploit kits)
 11. Narušení dat (Data breaches)
 12. Krádež identity (Identity Theft)
 13. Únik informací (Information Leakage)
 14. Zašifrování dat (Ransomware)
 15. Kybernetická špionáž (Cyber espionage)