eIDAS

human-65930

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

eIDAS – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu

Tento právní předpis umožňuje přeshraniční uznávání a interoperabilitu bezpečných systémů elektronické identifikace a autentizace, který změní fungování elektronické veřejné správy (eGovernmentu) i v České republice. Jde o další krok k vytvoření jednotného digitálního trhu, který zahrnuje volný pohyb osob, zboží, kapitálu a nyní i služeb. Toto Nařízení dává za úkol členským státům EU zajistit prostředky pro elektronickou identifikaci, která může být využívána k autentizaci v jiném členském státě pro on-line služby. Stát se může rozhodnout, zda do těchto služeb zapojí i soukromý sektor.

Interoperabilita

Interoperabilita systémů musí být podložena vysokou mírou bezpečnosti pro důvěryhodné přeshraniční vzájemné uznávání prostředků pro elektronickou identifikaci.

Nařízení se dotýká zejména následujících oblastí:

  • důvěryhodná elektronická identita fyzické osoby
  • důvěryhodný podpis zaručující integritu a vazbu na identitu fyzické osoby
  • důvěryhodná značka zajišťující integritu a vazbu na právnickou osobu
  • důvěryhodné časové razítko zajišťující integritu a vazbu na čas
  • důvěryhodná služba registrovaného elektronického doručování zajišťující integritu a vazbu na odesílatele, adresáta a čas odeslání a doručení
  • důvěryhodný dokument se zaručenou integritou
  • důvěryhodnost webových stránek s vazbou na provozovatele