AddNet

2-34564-addnet-novicom-072016

AddNet a další nástroje

AddNet je unikátní DDI/NAC nástroj pro řádové zvýšení efektivity správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích.  Toho je dosaženo integrací systémů správy IP adresního prostoru, základních síťových služeb (DHCP, DNS), L2 monitoringu, řízení přístupu do sítě (NAC) a pokročilé komunikace s aktivními prvky sítě.

Flexibilní nasazení

AddNet je připraven pro flexibilní nasazení v rozsáhlých a distribuovaných sítích. Technický návrh AddNetu umožňuje zajistit kontinuitu základních síťových služeb (L2 monitoring/DDI/NAC) ve vzdálených lokalitách i v případě přerušení síťového spojení do centrální lokality.

Snadná správa

Integrovaný L2 monitor upozorní na nové/neznámé zařízení v síti, jednoznačně určí místo jeho v síti a případně rovněž jeho fyzickou lokalitu. Správce může následně, na jedné obrazovce, vybrat všechny potřebné informace, které mu AddNet nabízí a ty doplnit o potřebné unikátní informace. Na jedné obrazovce tak zadá nebo vybere a následně potvrdí informace o adresním plánování, vybrané síti, doby platnosti, začlenění do kritické infrastruktury, specifických DHCP voleb, DNS jménu apod. Po potvrzení záznamu dojde k okamžité distribuci informaci do celé AddNet infrastruktury a updatu všech klíčových subsystémů AddNetu (IPAM, DHCP, DNS, RADIUS).

AddNet pokrývá následující oblasti:

 • Výkonný L2 monitoring
 • Kompletní DDI (DHCP/DNS/IPAM)
 • Integrovaný NAC
 • Podpora krizového plánování
 • Síťová správa a řízení přístupu pro BYOD a mobilní zařízení
 • Pokročilá komunikace s aktivními prvky (SO – switch interoperability)
 • Přehledový dashboard
 • Výkonný reporting

Další produkty:

 • FireBox Appliance
 • MoNet
 • Network tools