Aktiva

laptop-keyboard-1036970_1280

Aktiva a jejich druhy

V obecné podobě je aktivum cokoliv, co má pro jeho vlastníka hodnotu. Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho právní prováděcí předpisy dělí aktiva následujícím způsobem:

Primární aktiva

Primární aktiva, co jsou informace nebo služba, kterou zpracovává nebo poskytuje informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační systém.

Podpůrná aktiva

Podpůrná aktiva, což jsou technické aktiva, zaměstnanci a dodavatelé podílející se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému.

Technická aktiva

Technická aktiva, což jsou technické vybavení, komunikační prostředky a programové vybavení informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému a objekty, ve kterých jsou tyto systémy umístěny.