Produkty

monitor-862132_1280

Nabízené produkty

Společnost, společně se svými partnery nabízí produkty pro realizaci unikátního konceptu Centralizovaného monitoringu infrastruktury, sítí a aplikací, který je integrovaný s nástroji pro IP správu.

Koncept Centralizovaného monitoringu

Koncept pokrývá prakticky veškeré potřeby rozsáhlých organizací na zajištění monitoringu, správy IP adresního prostoru, zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu základních provozních služeb, a v neposlední řadě bezpečnosti sítě a řízení přístupu do sítí.

Koncept přináší unifikované prostředí

V praxi je tak možné zajistit unifikované prostředí pro správce sítě a infrastruktury. V jednom aplikačním prostředí je možné zajistit správu systémů, které jsou jinak provozované samostatně a mají svoje správce.

Přínosy konceptu

  • Radikálním způsobem zjednodušit a zrychlit správu sítí
  • Významně zvýšit provozní spolehlivost základních síťových služeb
  • Přinést významně vyšší míru bezpečnosti na síti

Příklad naplnění unikátní vize Centrálního monitoringu a IP správy sítě

Využití integrace systému AddNet se systémem behaviorální analýzy sítě ADS FlowMon a systémem pokročilého monitoringu MoNet poskytuje unikátní zvýšení operativní pružnosti při řešení bezpečnostních incidentů.
  • Zaznamenání bezpečnostní anomálie
  • Prezentace bezpečnostní anomálie v přehledovém monitoringu
  • Zjištění detailu anomálie
  • Zjištění detailu o zařízení (IP/MAC/lokalita/historie)
  • Provedení odpojení kompromitovaného zařízení od sítě
Tento koncept je možné využít komplexně nebo implementovat postupně, podle priorit potřeb klientů.