Reference

symbol-1040652_1280

Přehled hlavních projektů

V nedávném období naši specialisté participovali mimo jiné na těchto projektech.

2016 – SPCSS / MF:

Spoluúčast při návrhu resortní architektury kybernetické bezpečnosti a implementaci projektu JANUS resortní kybernetické bezpečnosti Ministerstva financí.

2015 – KSRZIS / MZ:

Člen expertního týmu tvůrců na tvorbě metodických, strategických a koncepčních dokumentů resortní kybernetické bezpečnosti v rámci projektů kybernetické bezpečnosti. Spoluúčast při implementaci projektů resortní kybernetické bezpečnosti.

2014 – MZ:

Audit bezpečnosti nadnárodního systému Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) a jeho používání MZ ČR, dle metodiky a pravidel Evropské unie.

2014 – KSRZIS / MZ:

Analýzy a návrhy implementace zákona o kybernetické bezpečnosti v resortu Ministerstva zdravotnictví ČR, včetně systému řízení bezpečnosti informací (ISMS dle ISO 27000).

2013 – MZ:

Znalecký posudek akceptační procedury projektu na dodávku 2.B „Administrativní registry a CUV, hygienické, zdravotnické a ostatní registry“, účast na druhém kole testování vybraných registrů a účast na závěrečné akceptační proceduře vybraných registrů.

2013 – KSRZIS / MZ:

Výkon činnosti expertního spolutvůrce pracovní skupiny zpracovávající Národní koncepci elektronického zdravotnictví ČR. Spoluúčast na tvorbě strategických a koncepčních dokumentů eHealth, projektových záměrech a projektech národních I EU.

2012 – MZ:

Výkon činnosti expertního hodnotitele a člena hodnotící komice Integrovaného operačního programu MZ ČR pro projekty z oblasti ICT v resortu Ministerstva zdravotnictví.

2011 – MPO:

Znalecké posudky z oblasti financování projektů ICT ze strukturálních fondů EU, jak na straně ministerstva, tak na straně žadatelů.