Služby

banner-1005546_1280

Poskytované služby

Nové způsoby elektronických komunikací a interakcí mezi různými subjekty vyžadují nový přístup k ochraně kritických aktiv, dat, osobních a citlivých informací. Společnost nabízí ucelené řešení a dokáže svým klientům poskytovat kybernetickou bezpečnost jako sdílenou službu nakonfigurovanou a provozovanou dle specifických požadavků jednotlivých klientů.

Kvalifikovaní a zkušení odborníci

Harmonizace požadovaných bezpečnostních opatření, jejich vzájemné vazby a návaznosti jsou složitou a komplikovanou disciplínou, pro kterou nemusí být pro organizace efektivní potřebný počet odborníků kvalifikovaných a zkušených odborníků s rozsáhlými praktickými zkušenostmi získat a zaměstnávat. Nahrazovat kvalifikované a zkušené odborníky nezkušenými juniory je opravdu velice nebezpečné.

Sofistikovaná koncepce

Sofistikovaná koncepce kybernetické bezpečnosti je velmi důležitá z hlediska efektivního, prozíravého a koncepčního řešení, postupné implementace jeho jednotlivých částí.

Ucelené řešení

Za nejdůležitější je nutné považovat celistvost a provázanost celého řešení, které pak v případě kybernetického bezpečnostního incidentu, dokáže poskytnout forenzní informace a data, které pak na základě jednoznačně stanovených práv, povinností a pravomocí, jednoznačně stanoví původce kybernetického bezpečnostního incidentu.