Implementace opatření

monitor-1356058_1280

Implementace opatření kybernetické bezpečnosti

Vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) požaduje implementaci následujících opatření pro jednotlivé oblasti.

Přehled organizačních opatření:

 • § 3 Systém řízení bezpečnosti informací
 • § 4 Řízení rizik
 • § 5 Bezpečnostní politika
 • § 6 Organizační bezpečnost
 • § 7 Stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele
 • § 8 Řízení aktiv
 • § 9 Bezpečnost lidských zdrojů
 • § 10 Řízení provozu a komunikací
 • § 11 Řízení přístupu a bezpečné chování uživatelů
 • § 12 Akvizice, vývoj a údržba
 • § 13 Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů
 • § 14 Řízení kontinuity činností
 • § 15 Kontrola a audit

Přehled technických opatření:

 • § 16 Fyzická bezpečnost
 • § 17 Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
 • § 18 Nástroj pro ověřování identity uživatelů
 • § 19 Nástroj pro řízení přístupových oprávnění
 • § 20 Nástroj pro ochranu před škodlivým kódem
 • § 21 Nástroj pro zaznamenávání činností kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a správců
 • § 22 Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí
 • § 23 Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí
 • § 24 Aplikační bezpečnost
 • § 25 Kryptografické prostředky
 • § 26 Nástroje pro zajištění vysoké úrovně dostupnosti
 • § 27 Bezpečnost průmyslových a řídicích systémů