NIS

communication-1439187_1280

Směrnice o bezpečnosti sítí a informací

Směrnice o bezpečnosti sítí a informací (Network and Information Security, NIS)

Do konce roku 2017 by měly vstoupit v platnost dva nové právní předpisy EU, které upravují informační bezpečnost a ochranu dat.  Zásadním způsobem ovlivní, jak organizace v členských státech EU řeší svou ochranu a jak reportují narušení bezpečnosti a ztrátu dat. Kybernetické bezpečnostní směrnice o bezpečnosti sítí a informací (Network and Information Security, NIS) a Nařízení o obecné ochraně údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) nějakým způsobem zasáhnout všechny organizace v rámci EU bez ohledu na jejich velikost. Stanoví standard pro zabezpečení informací a ochranu údajů a sjednotí předpisy v rámci jednotlivých členských států. Snahou je snížit počet bezpečnostních incidentů a úniků dat a osobních údajů.

Požadavky na realizaci nových požadavků na zabezpečení

Kybernetické bezpečnostní směrnice o bezpečnosti sítí a informací bude vyžadovat zapojení celé řady společností ze soukromého sektoru, které pomohou s realizací nových požadavků na zabezpečení a reporting incidentů. Směrnice stanoví, že „provozovatelé kritických infrastruktur“ (organizace z oblastí veřejných služeb, dopravy, veřejného sektoru a finančních služeb) nasadí odpovídající opatření pro správu bezpečnostních rizik a hlášení závažných incidentů na vnitrostátní orgány nebo speciální nouzový kybernetický tým.

Sankce za neplnění oznamovací povinnosti

Organizace budou muset oznamovat narušení bezpečnosti regulátorům a postiženým jednotlivcům do 72 hodin. Sankce až 100 milionů EUR nebo až 5 % celosvětového ročního obratu organizace.