Forenzní šetření

virtual-identity-69996_1280

Forenzní šetření

Je to vyšetřování, jehož účelem je objektivně určit a zdokumentovat viníky, důvody, průběh a důsledky nějakého bezpečnostního incidentu. Forenzní analýza slouží v praxi jako prostředek k získání důkazů k trestným činům, zneužití pravomocí, porušení zákona, interních pravidel či směrnic.

Forenzní analýza

Výsledkem forenzní počítačové analýzy je znalecký nebo technický posudek či vyjádření, mající důkazní hodnotu v soudním řízení. Nezbytným předpokladem pro realizaci forenzní počítačové analýzy je existence hodnotných a kvalitních dat z monitoringu.

Forenzní bezpečnostní data

Forenzní bezpečnostní data jsou nezbytná při zjišťování, prokazování a vyšetřování skutečností a ověřování důkazů v rámci trestního i občanského práva. Důraz je kladen na kvalitu dat, které se nedá nahradit kvantitou.

Důkazní prostředky

V případě, že forenzní analýza potvrdí kybernetický bezpečnostní incident, tak navržený forenzní dataset  zajišťuje existenci potřebných důkazních prostředků pro přesné a úplné vyšetření kybernetického bezpečnostního incidentu.