Ověření konceptu

mechanics-1501857_1280

Ověření konceptu

Pro ověření konceptu nabízíme klientům ve spolupráci a našimi partnery možnost ověření konceptu (Proof of Concept), který umožňuje otestovat si řšěení v jejich vlastním prostředí, vyzkoušet si správu řešení, využití sítě a možnosti kontroly provozu. Tímto způsobem je možné vyzkoušet kvalitu řešení, možnosti administrace a lépe definovat a precizovat své požadavky.

Podpora během testování

Součástí je i možnost využití zkušeností našich odborníků během testování.Tento přístup k obchodnímu případu placenou službou a placenou zápůjčkou potřebných zařízení, které prokazatelně ověří navrhovaté koncepční řešení.

Cenné výstupy z ověření konceptu

Výsledkem ověřením konceptu může být například ucelený report obsahující:
  • Seznam všech IPS (Intrusion Prevention System) událostí logicky utříděných podle jejich typu a závažnosti.
  • Seznam všech útoků, útočníků a cílů, včetně uživatelských jmen.
  • Seznam všech hrozeb způsobených botnetem, míru infikace prostředí a seznam všech stanic, které jsou součástí botnetů.
  • Seznam všech síťových aplikací, míru rizika, které představují a využívání šířky pásma jednotlivými aplikacemi.
  • Seznam TOP uživatelů, využívajících šířku pásma a seznam nejčastěji využívaných aplikací.
  • Seznam nejnavštěvovanějších URL kategorií a URL stránek včetně provázanosti na jednotlivé uživatele.