Zranitelnosti sítě

pattern-1013507_1280

Zranitelnosti sítě

Proaktivní detekce zranitelností je postavena na behaviorální analýze toků dat v síti a detekci anomálií v síťové komunikaci.

Detekce zranitelnosti

Detekce zranitelností a slabin v rámci sítě byla spojována se systémy typu IPS/IDS. Zkušenosti z poslední doby však jasně ukazují, že tento postup nemusí být dostatečný. Neznámé druhy škodlivého kódu se šíří sítí, aniž by byly detekovány IPS/IDS sondou, neboť taková sonda zkrátka nezná příslušnou signaturu. Taková signatura dokonce vůbec nemusí existovat, protože škodlivý kód zaznamenal za poslední dobu obrovský rozmach.

Bez znalosti signatury

Smyslem proaktivní detekce zranitelností, behaviorální analýzy a detekce anomálií v sítě je odhalit výskyt škodlivého kód bez ohledu na jeho znalost, znalost jeho signatury. Princip vychází ze sledování „běžné“ síťové komunikace. Tím se vytváří model typického chování každého aktivního prvku v síti, který se dá popsat parametry.

Vybočení z typického chování

Pokud náhle začne jedna nebo více pracovních stanic vybočovat z „naučených mezí“, bude zde patrně něco špatně. Praxe ukazuje, že taková stanice byla napadena škodlivým kódem.