Zaměření

monitor-1308951_1280

Zaměření společnosti

 

Kybernetická bezpečnost

 • Návrh architektury kybernetické bezpečnosti
 • Implementace technických a organizačních opatření
 • Tvorba bezpečnostní dokumentace
 • Externí zajištění bezpečnostních rolí
 • Atd.

Dohledové centrum SOC – Security Operation Center

 • Outsorsing bezpečnostních řešení formou sdílených služeb dle KL
 • Service Desk kybernetické bezpečnosti
 • Začlenění nebo připojení klientské sítě do vnitřní sítě společnosti
 • Vzdálený přístup a správa infrastruktury klienta
 • Postupný převod klientské infrastruktury do partnerského DC
 • Zátěžové testy (DDos), penetrační testování a etický hacking
 • Bezpečnostní analýzy síťového provozu a vyhodnocování zranitelnosti sítě
 • Atd.

Centrum podpory technických bezpečnostních opatření – Implementace a konfigurace bezpečnostních řešení do infrastruktury klientů

 • Nástroje detekce kybernetických incidentů
 • Nástroje pro řízení přístupu zařízení do sítě
 • Podpůrné nástroje pro řízení mimořádných stavů na síti
 • Nástroje pro log management
 • Nástrojů pro řízení bezpečnostních incidentů
 • Atd.

Audity kybernetické bezpečnosti a ICT dle

 • Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
 • ISO/IEC 27001, systém řízení bezpečnosti informací
 • ISO/IEC 22301, systém řízení kontinuity činností
 • Metodik a legislativy Evropské unie
 • Parciální a specializované oblasti ICT
 • Atd.

Znalecké posudky a expertízy

 • Kybernetika, oblast ICT
 • Ekonomika, odhady a ceny ICT
 • Oponentní posouzení
 • Expertízy a expertní hodnocení
 • Vyhodnocování plnění SLA
 • Analýza rizik a analýza dopadů
 • Atd.