o Společnosti

binary-1327503_1280

Aktuální stav kybernetické bezpečností

Naše současnost je charakteristická neustálým dynamickým rozvojem tak zvané informační společnosti. Dynamickým způsobem stoupá objem informací v elektronické podobě a rozsah jejich automatického zpracování. Komunikace prostřednictvím celosvětové sítě Internet je dnes již tak běžná, že se stala součástí našeho běžného života. Rychlý rozvoj nových technologií generuje další a další příležitosti pro další a další rozvoj informační společnosti.

Závislost na informačních a komunikačních technologiích

V tomto rychlém a dynamickém rozvoji je přehlížena a není věnována dostatečná pozornost stále rostoucí celosvětovou společenskou závislost na informační infrastruktuře a informačních systémech, které nás stále více obklopují. Nejsou domýšleny případné kritické a krizové situace, které by mohli nastat nefunkčností informační infrastruktury, na které jsou provozovány informační systémy nebo nefunkčností samotných informačních systémů. Míra závislosti na informačních a komunikačních technologiích roste stejně rychlým a dynamickým způsobem jako rozvoj informační společnosti.

Kybernetická kriminalita

Další a neméně významnou charakteristikou naší současnosti je s rozvojem informační společnosti jdoucí obrovský nárůst kybernetické kriminality. Sofistikované metody její realizace a úzce specializovaní odborníci, kteří jsou na špičkové odborné úrovni, se stávají obrovským nebezpečím. Objem způsobených škod stále roste a kybernetická kriminalita se stává velmi významným fenoménem. Útočníci používají nejnovější technologie a držet s nimi krok je těžké a finančně náročné. Tradiční způsoby ochrany se staly již nedostatečnými a jejich aplikace má za následek pouze získání falešného pocitu bezpečí, které ovšem naprosto neodpovídá realitě.

Podklady pro vyšetřování

Implementace kybernetické bezpečnosti dle nové legislativy se stává jednou ze stěžejních oblastí, zasahující do téměř všech hlavních oblastí procesů a činností korporátní i veřejné moci. Velmi důležité je také to, aby architektura kybernetické bezpečnosti zajišťovala potřebné podklady pro vyšetřování kybernetické kriminality, což obnáší materiální a digitální stopy, zajišťující provedení úkonů pro forenzní zkoumání. Harmonizace požadovaných opatření, jejich vzájemné vazby a návaznosti jsou však složitou a komplikovanou disciplínou, pro kterou v současné době není na trhu potřebný počet odborníků. Kvalifikované a zkušené odborníky s rozsáhlými praktickými zkušenostmi bude těžké získat a nahrazovat je nezkušenými juniory, bude velmi nebezpečné.

Naše nabídka

 Velmi pravděpodobným vývojem a efektivním řešení bude potřebné odborníky outsourcovat a nakupovat kybernetickou bezpečnost jako sdílenou službu. Efektivní ucelené řešení produktů a služeb společnost nabízí svým partnerům.